Học hỏi phương thức tiếp thị DTC của thương hiệu nổi tiếng

DTC còn gọi là tiếp thị trực tiếp, là một trong số những phương thức tiếp thị mang đến nhiều hiệu quả nhất cho quá trình tiếp thị củ thương hiệu. DTC là viết tắt của direct-to-consumer còn được gọi là hình thức tiếp thị trực tiếp. Đây được hiểu là các hoạt động quảng bá … Continue reading Học hỏi phương thức tiếp thị DTC của thương hiệu nổi tiếng