Bao bì góp phần tăng nhận diện thường hiệu, là hình thức quảng cáo hữu hiệu. Vì vậy, một bao bì bắt mắt, đơn giản và tiện dụng –