Câu chuyện thường được lồng vào các thiết kế nhận diện thương hiệu nhằm truyền tải thông điệp của doanh nghiệp đến người tiêu dùng để họ ghi