Không ít doanh nghiệp không đầu tư cho tên thương hiệu. Vì vậy có khi chính cái tên đã “trói tay” doanh nghiệp, làm cho nó không thể