Để đo lường hiệu quả chiến dịch marketing, doanh nghiệp cần có những chiến lược phù hợp. Chiến lược đo lường hiệu quả Marketing quan trọng như Marketing.