Wallpaper Giỗ tổ Hùng Vương

hình giỗ tổ Hùng Vương

Truyền thống: Uống nước, nhớ nguồn của dân tộc ta bao đời nay.

” Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 “

Ngày giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là “Lễ hội Đền Hùng” là một ngày lễ của Việt Nam.

Ngày để tất cả mọi người cùng về đất nước Việt Nam để tận hưởng được giá trị của sự bình yên và sự hy sinh của những đồng bào có công cùng các Vua Hùng dựng nước.

Lễ được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ.

Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.

 

Hãy Click vào Link bên dưới để download hình về nhé:

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Greeting-Gio-to-Hung-Vuong-1024×768.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong 1024×768.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong-1208×960.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong-1208×1024.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong-1366×768.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong-1400×1050.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong-1440×900.jpg

https://blog.tqdesign.vn/wp-content/uploads/2011/04/Gio-to-Hung-Vuong-1600×1200.jpg

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.