Google Adwords đôi khi bị hiểu lầm là công cụ quảng cáo không hiệu quả. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp còn tẩy chay quảng cáo Google do bị rơi