Doanh nhân giỏi kiếm tiền. Doanh nhân vĩ đại kiếm tiền chân chính. Tuy nhiên, các doanh nhân chân chính làm nhiều hơn kiếm tiền. Họ là số