Công ty CP Trang Trí Nội Thất Châu Âu (EuroHome) với lòng nhiệt huyết và hoài bảo qúy báu đã xây dựng nên một tiêu chí phục vụ