Theo khảo sát được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Q&ME năm 2016, hai yếu tố hàng đầu thúc đẩy mua sắm online tại Việt