Ngày nay, thị trường trẻ bao gồm trẻ nhỏ (6-9 tuổi), trẻ mới lớn (10-13 tuổi), teen (14-18 tuổi). Nhưng, những người tiêu dùng trẻ tuổi này thường phức