Mới đây Google cho biết người dùng Mac và Windows PC đã có thể sao lưu tất cả dữ liệu lên Google Drive thông qua ứng dụng Backup