Để mối quan hệ với khách hàng tốt hơn, dẫn đến quyết định mua hàng, ngoài cần khả năng xử lý tình huống, bạn còn nên hiểu những