Hùng Vương Square (HVSquare) là một tổ hợp trung tâm vui chơi, ăn uống, mua sắm dành cho tất cả mọi đối tượng, đáp ứng mọi nhu cầu