29 phím tắt hữu ích trong Gmail

Gmail không chỉ là một trang web, mà còn là một ứng dụng web. Gmail có thể được sử dụng với tần xuất rất nhiều trong công việc như là Email Marketing. Sau đây là 29 phím tắt có thể giúp bạn xử lý email một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Đầu tiên để sử dụng được các phím tắt này bạn phải kích hoạt chế độ cho phép dùng phím tắt, trong phần cài đặt (Setting), xem hình bên dưới:

29 phím tắt hữu ích trong Gmail
Ảnh: Quantrimang.com

Sau đây là 29 phím tắt thông dụng:

STT THAO TÁC PHÍM
1 Soạn thư c
2 Soạn thư và hiển thị trường Cc d
3 Soạn thư và hiển thị trường Cc và Bb b
4 Tìm kiếm trong thư /
5 Chọn cuộc hội thoại x
6 Cuộc hội thoại mới hơn k
7 Cuộc hội thoại cũ hơn j
8 Báo cáo spam !
9 Xóa thư #
10 Xóa nhãn y
11 Thư trước đó p
12 Thư tiếp theo n
13 Trả lời r
14 Trả lời trong cửa sổ mới R
15 Trả lời tất cả a
16 Trả lời tất cả trong cửa sổ mới A
17 Chuyển tiếp f
18 Chuyển tiếp trong cửa sổ mới F
19 Đi đến hộp thư đến gi
20 Đi đến danh sách liên hệ gc
21 Đi đến hộp thư đã gửi gt
22 Đi đến hộp thư nháp gd
23 Đi đến tất cả các thư ga
24 Chọn tất cả các cuộc hội thoại *a
25 Bỏ chọn tất cả các cuộc hội thoại *n
26 Đánh dấu đã đọc I
27 Đánh dấu chưa đọc U
28 Lưu trữ e
29 Xem trước nội dung thư h

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.