7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Dưới đây là 7 điều cần biết về việc chọn màu vè ghép nối kiểu chữ trong thiết kế đồ họa. Hãy thử với 7 kết hợp này trong dự án tiếp theo, bạn sẽ bất ngờ đấy.

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Đơn sắc không nhàm chán

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Thêm một màu nhấn làm nổi bật trong màu đen trắng

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Đảo ngược nền và chữ cho hiệu ứng tác động cao

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Sử dụng nhiều màu trong cùng một nhóm màu

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Màu neon trên nền đen luôn hoạt động

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Làm dịu nền cho hiệu ứng cổ điển

7 điều cần biết về ghép nối màu và kiểu chữ

Chữ cầu vồng cho một hiệu ứng tuyệt vời

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.