8 Quy luật vàng của Shneiderman trong thiết kế giao diện

Những quy luật vàng trong thiết kế giao diện được đưa ra vào năm 1987 bởi Shneiderman  là những nguyên tắc rất hữu ích với những nhà thiết kế website.

Những quy luật này giúp bạn tạo ra một Giao diện tốt và nâng cao tính khả dụng của hệ thống với người dùng.

1. Nỗ lực để có sự đồng nhất

Các thông báo nên được sử dụng thống nhất ở menu, màn hình trợ giúp, popup và thống nhất trong các mệnh lệnh xuyên suốt trang web.

8 Quy luật vàng của Shneiderman trong thiết kế giao diện

2. Cho phép những người dùng quen thuộc có thể sử dụng phím tắt

Khi việc sử dụng trở nên thường xuyên, người dùng muốn giảm số lần nhấp, click để rút ngắn các bước tương tác. Lúc này phím tắt, lệnh ẩn và các hỗ trợ nhỏ rất cần thiết.

3. Cung cấp phản hồi đầy đủ

Cần xuất hiện mọi phản hồi trong hoạt động của giao diện với người dùng. Đối với những hành động liên tục và nhỏ các phẩn hồi có thể đơn giản, nhưng với các hành động không thường xuyên và các thao tác quan trọng, các phản hồi cần rõ ràng.

8 Quy luật vàng của Shneiderman trong thiết kế giao diện

4. Các hộp thoại nên được đặt gần nhau

Các chuỗi hành động nên được xếp chung nhóm với thứ tự: ban đầu, ở giữa và kết thúc. Các thông tin phản hồi ở mỗi nhóm khi hoàn thành cần được cung cấp để tạo cảm giác nhẹ nhõm cho người dùng, để họ sẵn sàng để đi tới nhóm hành động kế tiếp.

5. Đưa ra một lỗi dễ sửa chữa

Thiết kế giao diện tốt là khi để người dùng không thể tạo một lỗi nghiêm trọng. Nếu có một lỗi được tạo ra, hệ thống cần xác định được lỗi và đưa ra một giải pháp đơn giản, dễ hiểu để xử lý lỗi.

6. Cho phép trở lại dễ dàng

8 Quy luật vàng của Shneiderman trong thiết kế giao diện

Tính năng này giúp người dùng không thấy lo sợ khi họ tạo ra một lỗi. Nó sẽ giúp người dùng tự tin khám phá những chức năng lạ lẫm trên website. Tính năng quay ngược có thể là một bước đơn giản, một bước trở lại hay một nhóm các hành động.

7. Hỗ trợ kiểm soát nội bộ

Những người sử dụng có kinh nghiệm rất mong muốn cảm giác rằng họ đang phụ trách hệ thống và hệ thống phản ứng lại hành động của họ. Hãy thiết kế giao diện khiến cho người sử dụng khởi tạo các hành động chứ không phải chỉ dùng để phản hồi.

8 Quy luật vàng của Shneiderman trong thiết kế giao diện

8. Giảm bộ nhớ ngắn hạn (short-term memory)

Các thiết kế hiển thị cần đơn giản. Hiển thị kiểu multiple page nên có gắn kết vững chắc, các chuyển động của cửa sổ cần được giảm bớt, những thứ cần học phải được chia nhỏ, các hành động cần có trình tự để người dùng có thể dễ dàng ghi nhớ và thực hiện.

Ảnh: iDesign.vn

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.