Theo thông tin mới từ đơn vị điều hành tuyến cáp AAG, tàu sửa chữa cáp dự kiến sẽ đến vị trí lỗi vào 11h trưa ngày 23/1/2017 và đến 3h sáng ngày 28/1/2017 mối hàn cuối cùng sẽ được hoàn tất

Theo thông tin mới từ đơn vị điều hành tuyến cáp AAG, tàu sửa chữa cáp dự kiến sẽ đến vị trí lỗi vào 11h trưa ngày 23/1/2017 và đến 3h sáng ngày 28/1/2017 mối hàn cuối cùng sẽ được hoàn tất

Theo thông tin mới từ đơn vị điều hành tuyến cáp AAG, tàu sửa chữa cáp dự kiến sẽ đến vị trí lỗi vào 11h trưa ngày 23/1/2017 và đến 3h sáng ngày 28/1/2017 mối hàn cuối cùng sẽ được hoàn tất

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.