Digital Marketing phát triển mạnh mẽ

Digital Marketing – nghe thật là to tát, nhưng đó là đối với các Công ty, DN lớn tại các nước có nền Internet phát triển đã được khẳng định. Tại Việt Nam, hầu hết các DN đều biết đến nó nhưng họ coi đây chỉ là những gì phù phiếm bên ngoài tách ra khỏi chiến lược kinh doanh và các chương trình marketing.

Trong khi đó: Hiện nay, nhiều công ty đang cố gắng đánh thức tiềm năng của khách hàng trên thị trường thông qua sự tương tác với các khách hàng. Điều đó không chỉ là số người o­nline và dịch vụ Internet đầy cơ hội phát triển, mà phần lớn số người đó là những người đang sử dụng những dịch vụ hướng tới sự trẻ trung, học tập tốt, và có mức thu nhập khá. Trong tương lai gần, họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt của marketing.

“Tương tác qua các phương tiện truyền thông được trông đợi như một cuộc cách mạng marketing cho các khách hàng của các Công ty bởi vì nó cho phép những người làm thị trường sử dụng thời gian thực, cá nhân hoá các dịch vụ, cho một khách hàng tại thời điểm đó. Gọi là Digital Marketing.”

Digital Marketing sẽ thúc đẩy những đặc trưng nổi bật và duy nhất có của hình thức tương tác qua phương tiện truyền thông: đó là danh sách mở, nghĩa là một khách hàng nào đó sẽ được xác định và được hướng tới một cách riêng rẽ; đó chính là tính 2 chiều của tương tác; một số dịch vụ có thể hoàn toàn phù hợp với một lượng khách hàng, và việc mua dịch vụ có thể tác động và ảnh hưởng tới hàng loạt các khách hàng khác. Tuy nhiên, để có được lợi nhuận từ digital marketing, các Công ty cần kết hợp tương tác qua các phương tiện truyền thông vào việc kinh doanh và các chương trình marketing đang thực hiện. và đó chính là điều khó đạt được nhất.

Phần lớn các Công ty đang phải vật lộn với vấn đề là phải làm cái gì và làm như thế nào. Những mô hình cũ và giản đơn của marketing sẽ không thể thực hiện trong một thế giới mới và đó như là một kết quả tất yếu của thời đại. Nghiên cứu nhằm định nghĩa được một mô hình marketing mới sẽ góp phần vào việc xây dựng và đánh giá được những ứng dụng của digital marketing.

Các hình thức của DIGITAL MARKETING

Một điều cần khẳng định là những marketer luôn xông xáo và cố gắng nắm bắt các cơ hội một cách nhanh nhất và điều đó sẽ trở thành lợi nhuận.

Thứ nhất, những marketer có thể sử dụng tương tác qua các phương tiện truyền thông để cung cấp các dịch vụ giá rẻ bằng cách đưa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ. UPS đã ví dụ việc sử dụng nền tảng dịch vụ của Internet sẽ cho các khách hàng theo dõi gói hàng của họ đang có mặt tại đâu trên toàn cầu.

Thứ hai, bằng cách xây dựng những mối quan hệ trực tuyến với khách hàng. Tương tác qua phương tiện truyền thông có thể sử dụng để chia sẻ những đam mê của khách hàng hoặc tương lai (ví dụ một Công ty ô tô có thể biết được những chiếc xe được người mua ưa thích và cung cấp cho họ thông qua môi giới) điều đó có thể sẽ tăng thêm lòng trung thành của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ hơn sự mong đợi của họ, và những marketer sẽ ghi nhận những gì họ biết về khách hàng của họ thông qua việc bán qua lại các sản phẩm và dịch vụ mới.

Thứ ba là, những marketer có thể sử dụng tương tác qua phương tiện truyền thông như một kênh bán hàng mới. Và việc sử dụng tương tác qua phương tiện truyền thông, ngành hàng không sẽ tăng việc bán vé mà không cần thông qua các hãng du lịch, theo đó sẽ tiết kiệm được phần trăm hoa hồng đáng kể. ví dụ United Connections, có một cơ sở dữ liệu (dịch vụ) về khách du lịch cho phép họ có thể tự đặt vé máy bay, điều đó sẽ tiết kiệm cho hãng 50USD cho một chuyến du lịch 500USD.

Digital Marketing sẽ là một phương thức marketing thu hút được nhiều ngành hàng sử dụng hơn các phương thức thông thường. Chúng tôi cho rằng digital marketing sẽ có được một vai trò quan trọng trong bất cứ ngành hàng nào và sẽ giúp cho việc kinh doanh phát triển hơn thông qua việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng tại bất cứ thời điểm nào.

Mô hình Marketing mới.

Mô hình Marketing 5P – price, product, promotion, package, place – không phải là cách để giúp những marketer tìm kiếm lợi nhuận cho digital marketing. ví dụ ngành truyền thông chỉ có một chiều (từ những marketer tới khách hàng), do đó tương tác qua phương tiện truyền thông sẽ làm rõ các cơ hội thông qua việc xác lập một cuộc đối thoại;

Digital Marketing đã được phát triển dựa vào sự định giá thực dụng những vấn đề cần làm và những gì không phải làm trong suốt quá trình tương tác. Điều đó được thể hiện qua các nhân tố :

(1) Tìm cách thu hút khách hàng

(2) Lôi kéo sự thích thú và tham gia của khách hàng

(3) Tiến hành duy trì lượng khách hàng và luôn đảm bảo họ sẽ đáp lại dịch vụ việc tương tác qua phương tiện truyền thông

(4) Luôn tìm kiếm những sở thích của khách hàng

(5) Hiểu rõ những nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng và cung cấp hình thức tương tác theo nhu cầu của khách hàng từ đó bộc lộ những giá trị không nhìn thấy có được từ digital marketing

Vấn đề chính và mang tính quyết định trong mọi trường hợp luôn phụ thuộc vào những marketer có thể biến digital marketing thành một hành động nhằm giải quyết các khó khăn mà họ đang gặp phải trong hệ thống kinh doanh. Hiện tại, những thách thức từ bên trong và bên ngoài, như việc kết hợp digital marketing với các chương trình marketing và hệ thống thông tin đang có, hay làm thế nào để quản lý được các kênh tiềm năng tránh khỏi sự cạnh tranh với các trung tâm buôn bán hay buôn bán truyền thống.

Từng nhân tố trong 5 nhân tố như một sự gợi ý một số vấn đề giúp những marketer phải hướng vào. ví dụ: điều gì gây ảnh hưởng chính tới (1) Tìm cách thu hút khách hàng sử dụng các ứng dụng tương tác? Có vai trò gì trong nhãn hiệu hàng hoá? Chiến lược “linking” tốt ưu nhất cho các marketer đặc biệt? Và khi trả lời các vấn đề được đưa ra cần dựa vào những marketer, tìm ra nguyên nhân, xác định các yêu tố giúp các công ty nhận thấy những hiệu quả có được từ digital marketing.

Mô hình này đã được áp dụng, đã đem lại hiệu quả rất lớn cho các Công ty tại các nước phát triển: tại Châu Âu gần 60% các vụ giao dịch buôn bán của các doanh nghiệp lớn được tiến hành qua Internet, bên cạnh đó các Công ty thuộc Châu Á cũng đã có được những thành công đặc biệt là tại Trung Quốc.

( ST)Digital Marketing – nghe thật là to tát, nhưng đó là đối với các Công ty, DN lớn tại các nước có nền Internet phát triển đã được khẳng định. Tại Việt Nam, hầu hết các DN đều biết đến nó nhưng họ coi đây chỉ là những gì phù phiếm bên ngoài tách ra khỏi chiến lược kinh doanh và các chương trình marketing.

Trong khi đó: Hiện nay, nhiều công ty đang cố gắng đánh thức tiềm năng của khách hàng trên thị trường thông qua sự tương tác với các khách hàng. Điều đó không chỉ là số người o­nline và dịch vụ Internet đầy cơ hội phát triển, mà phần lớn số người đó là những người đang sử dụng những dịch vụ hướng tới sự trẻ trung, học tập tốt, và có mức thu nhập khá. Trong tương lai gần, họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt của marketing.

“Tương tác qua các phương tiện truyền thông được trông đợi như một cuộc cách mạng marketing cho các khách hàng của các Công ty bởi vì nó cho phép những người làm thị trường sử dụng thời gian thực, cá nhân hoá các dịch vụ, cho một khách hàng tại thời điểm đó. Gọi là Digital Marketing.”

Digital Marketing sẽ thúc đẩy những đặc trưng nổi bật và duy nhất có của hình thức tương tác qua phương tiện truyền thông: đó là danh sách mở, nghĩa là một khách hàng nào đó sẽ được xác định và được hướng tới một cách riêng rẽ; đó chính là tính 2 chiều của tương tác; một số dịch vụ có thể hoàn toàn phù hợp với một lượng khách hàng, và việc mua dịch vụ có thể tác động và ảnh hưởng tới hàng loạt các khách hàng khác. Tuy nhiên, để có được lợi nhuận từ digital marketing, các Công ty cần kết hợp tương tác qua các phương tiện truyền thông vào việc kinh doanh và các chương trình marketing đang thực hiện. và đó chính là điều khó đạt được nhất.

Phần lớn các Công ty đang phải vật lộn với vấn đề là phải làm cái gì và làm như thế nào. Những mô hình cũ và giản đơn của marketing sẽ không thể thực hiện trong một thế giới mới và đó như là một kết quả tất yếu của thời đại. Nghiên cứu nhằm định nghĩa được một mô hình marketing mới sẽ góp phần vào việc xây dựng và đánh giá được những ứng dụng của digital marketing.

Các hình thức của DIGITAL MARKETING

Một điều cần khẳng định là những marketer luôn xông xáo và cố gắng nắm bắt các cơ hội một cách nhanh nhất và điều đó sẽ trở thành lợi nhuận.

Thứ nhất, những marketer có thể sử dụng tương tác qua các phương tiện truyền thông để cung cấp các dịch vụ giá rẻ bằng cách đưa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ. UPS đã ví dụ việc sử dụng nền tảng dịch vụ của Internet sẽ cho các khách hàng theo dõi gói hàng của họ đang có mặt tại đâu trên toàn cầu.

Thứ hai, bằng cách xây dựng những mối quan hệ trực tuyến với khách hàng. Tương tác qua phương tiện truyền thông có thể sử dụng để chia sẻ những đam mê của khách hàng hoặc tương lai (ví dụ một Công ty ô tô có thể biết được những chiếc xe được người mua ưa thích và cung cấp cho họ thông qua môi giới) điều đó có thể sẽ tăng thêm lòng trung thành của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ hơn sự mong đợi của họ, và những marketer sẽ ghi nhận những gì họ biết về khách hàng của họ thông qua việc bán qua lại các sản phẩm và dịch vụ mới.

Thứ ba là, những marketer có thể sử dụng tương tác qua phương tiện truyền thông như một kênh bán hàng mới. Và việc sử dụng tương tác qua phương tiện truyền thông, ngành hàng không sẽ tăng việc bán vé mà không cần thông qua các hãng du lịch, theo đó sẽ tiết kiệm được phần trăm hoa hồng đáng kể. ví dụ United Connections, có một cơ sở dữ liệu (dịch vụ) về khách du lịch cho phép họ có thể tự đặt vé máy bay, điều đó sẽ tiết kiệm cho hãng 50USD cho một chuyến du lịch 500USD.

Digital Marketing sẽ là một phương thức marketing thu hút được nhiều ngành hàng sử dụng hơn các phương thức thông thường. Chúng tôi cho rằng digital marketing sẽ có được một vai trò quan trọng trong bất cứ ngành hàng nào và sẽ giúp cho việc kinh doanh phát triển hơn thông qua việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng tại bất cứ thời điểm nào.

Mô hình Marketing mới.

Mô hình Marketing 5P – price, product, promotion, package, place – không phải là cách để giúp những marketer tìm kiếm lợi nhuận cho digital marketing. ví dụ ngành truyền thông chỉ có một chiều (từ những marketer tới khách hàng), do đó tương tác qua phương tiện truyền thông sẽ làm rõ các cơ hội thông qua việc xác lập một cuộc đối thoại;

Digital Marketing đã được phát triển dựa vào sự định giá thực dụng những vấn đề cần làm và những gì không phải làm trong suốt quá trình tương tác. Điều đó được thể hiện qua các nhân tố :

(1) Tìm cách thu hút khách hàng

(2) Lôi kéo sự thích thú và tham gia của khách hàng

(3) Tiến hành duy trì lượng khách hàng và luôn đảm bảo họ sẽ đáp lại dịch vụ việc tương tác qua phương tiện truyền thông

(4) Luôn tìm kiếm những sở thích của khách hàng

(5) Hiểu rõ những nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng và cung cấp hình thức tương tác theo nhu cầu của khách hàng từ đó bộc lộ những giá trị không nhìn thấy có được từ digital marketing

Vấn đề chính và mang tính quyết định trong mọi trường hợp luôn phụ thuộc vào những marketer có thể biến digital marketing thành một hành động nhằm giải quyết các khó khăn mà họ đang gặp phải trong hệ thống kinh doanh. Hiện tại, những thách thức từ bên trong và bên ngoài, như việc kết hợp digital marketing với các chương trình marketing và hệ thống thông tin đang có, hay làm thế nào để quản lý được các kênh tiềm năng tránh khỏi sự cạnh tranh với các trung tâm buôn bán hay buôn bán truyền thống.

Từng nhân tố trong 5 nhân tố như một sự gợi ý một số vấn đề giúp những marketer phải hướng vào. ví dụ: điều gì gây ảnh hưởng chính tới (1) Tìm cách thu hút khách hàng sử dụng các ứng dụng tương tác? Có vai trò gì trong nhãn hiệu hàng hoá? Chiến lược “linking” tốt ưu nhất cho các marketer đặc biệt? Và khi trả lời các vấn đề được đưa ra cần dựa vào những marketer, tìm ra nguyên nhân, xác định các yêu tố giúp các công ty nhận thấy những hiệu quả có được từ digital marketing.

Mô hình này đã được áp dụng, đã đem lại hiệu quả rất lớn cho các Công ty tại các nước phát triển: tại Châu Âu gần 60% các vụ giao dịch buôn bán của các doanh nghiệp lớn được tiến hành qua Internet, bên cạnh đó các Công ty thuộc Châu Á cũng đã có được những thành công đặc biệt là tại Trung Quốc.

( ST)

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.