Đừng hiểu lầm về nghiên cứu UX thêm nữa

Công việc của các nhà nghiên cứu UX là sàng lọc thông tin thông qua dữ liệu định tính để khám phá nhu cầu cơ bản của mọi người theo những gì họ chia sẻ. Nhưng vẫn có nhiều hiểu lầm về công việc này.

Hãy nhanh chóng loại bỏ những quan niệm sai lầm này nếu có bạn nhé.

Đừng hiểu lầm về nghiên cứu UX thêm nữa
Ảnh: Prototypr

Nghiên cứu UX quá tốn tiền và tốn thời gian

Có một hiểu lầm rất lớn là nghiên cứu UX rất tốn kém. Sự thật là cũng như nhiều thứ khác, chúng ta có rất nhiều cách để điều chỉnh phạm vi nghiên cứu phù hợp với mức ngân sách và thời gian mà mình có. Bạn có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn nhanh người dùng hoặc làm các cuộc nghiên cứu ngữ cảnh trong quá trình hay những nguyên mẫu ít chính xác như giấy hoặc bản phác thảo có thể được sử dụng để thực hiện các thử nghiệm nhanh mà không cần phải dành nhiều thời gian và ngân sách.

Chúng ta chỉ có thể làm một cuộc khảo sát

Nhà chuyên gia nghiên cứu thiết kế, Erika Hall, đã viết rằng “Khảo sát là công cụ nghiên cứu nguy hiểm nhất, nó có thể bị hiểu lầm và bị lạm dụng”. Có vẻ chúng ta sẽ dễ dàng quản lý chúng trên quy mô lớn nhưng việc thu thập những dữ liệu chất lượng từ một cuộc khảo sát đòi hỏi rất nhiều kỹ năng ở cách thiết kế và xây dựng khảo sát. Khảo sát phụ thuộc nhiều vào những người báo cáo và cũng thường hạn chế các câu trả lời, nên nó không cho phép các nhà nghiên cứu đào sâu vào lý do tại sao điều gì đó xảy ra. Vì vậy có thể hiệu quả nhất khi kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính như phỏng vấn để tìm hiểu sâu hơn.

Đừng hiểu lầm về nghiên cứu UX thêm nữa
Ảnh: Prototypr

Chúng ta không thể có được điều gì đáng giá khi nói chuyện với một số ít người như vậy

Có thể mọi người nghĩ rằng phương pháp nghiên cứu định lượng thì tốt hơn phương pháp định tính hoặc ngược lại. Trong thực tế, các phương pháp nghiên cứu UX hiệu quả nhất khi sử dụng phép tam giác đạc, phân tích và đối chiếu thông tin từ các khía cạnh khác nhau. Các kiểu dữ liệu khác nhau có thể cho chúng ta biết những điều khác nhau: Phương pháp định tính có thể giúp chúng ta hiểu “lý do” đằng sau hành vi của con người, đi sâu vào nhu cầu và mong muốn cơ bản của khách hàng

Khách hàng không biết họ muốn gì

Làm nghiên cứu UX không chỉ là để biết những gì khách hàng muốn, mà là hiểu sâu về nhu cầu, hành vi và trải nghiệm của khách hàng. Hiểu quan điểm của khách hàng sẽ cho phép đội ngũ thiết kế UX xây dựng những trải nghiệm phù hợp hơn. Công việc của các nhà nghiên cứu UX là sàng lọc thông tin thông qua dữ liệu định tính để khám phá nhu cầu cơ bản của mọi người, theo những gì họ chia sẻ.

Đừng hiểu lầm về nghiên cứu UX thêm nữa
Ảnh: Web Design Tuts

Thử nghiệm với người dùng khi hoàn thành bản dựng là đủ

Một trong những hình thức phổ biến hơn của nghiên cứu UX là kiểm tra đánh giá. Bước này đòi hỏi phải thử nghiệm với người dùng khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã được xây dựng. Mặc dù điều này chắc chắn tốt hơn việc không nghiên cứu, nhưng đôi khi nó đã bỏ lỡ.

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.