Hiểu về Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là phương thức con người tiếp cận với sự đổi mới bằng các công cụ thiết kế để tích hợp nhu cầu, tính khả thi và sự thành công trong kinh doanh.

Trong thập kỷ qua, thiết kế ngày một đóng vai trò quan trọng, không chỉ là cách tạo ra diện mạo của sản phẩm mà còn là tư duy quyết các vấn đề phức tạp.

“Tư duy Thiết kế là phương thức con người tiếp cận với sự đổi mới bằng các công cụ thiết kế để tích hợp nhu cầu của con người, tính khả thi của công nghệ và các yêu cầu hướng đến sự thành công trong kinh doanh” – Tim Brown

Tìm hiểu về Tư duy thiết kế là hiểu về triết lý và tư duy đổi mới cùng với các công cụ bạn có thể sử dụng để thực hiện theo cách của mình. Phân chia Tư duy thiết kế thành ba khía cạnh chính sẽ dễ dàng hơn để tìm hiểu tác động lớn lao của tư duy thiết kế với doanh nghiệp.

Hiểu về Tư duy thiết kế

Người dùng

Hiểu về người dùng trong Tư duy thiết kế là việc có thể nắm bắt và thấu hiểu hành vi tự nhiên của người dùng. Khía cạnh này của Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận linh hoạt và mang tính xây dựng mà người làm thiết kế nên tìm hiểu để cho ra đời những mẫu thiết kế hợp với người dùng của mình.

Kinh doanh

Ngoài ra, hiểu về khía cạnh kinh doanh của Tư duy thiết kế giúp nhà thiết kế hiểu về mục tiêu và nhu cầu của các công ty mà họ làm việc. Điều này đóng vai trò quan trọng để hiểu về sứ mệnh của công ty, tầm nhìn, chiến lược và lộ trình sản phẩm để có phương án giải quyết vấn đề hiệu quả.

Hiểu về Tư duy thiết kế

Công nghệ

Công nghệ liên kết người dùng và doanh nghiệp với phương pháp Tư duy thiết kế. Hiểu về các cơ hội công nghệ khả thi cho phép designer cung cấp các giải pháp sáng tạo phù hợp cho người dùng. Cũng có ý kiến cho rằng, sự cải tiến luôn được tìm thấy trong Tư duy thiết kế vì nhu cầu và mục tiêu của cả người dùng lẫn doanh nghiệp cho phép công nghệ được sử dụng tùy trường hợp.

Chúng ta có thể giải thích một cách hữu hình hơn bằng cách xem Tư duy thiết kế như phương pháp giải quyết vấn đề có chủ đích. Tuy nhiên, không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc cho Tư duy thiết kế, vì phương pháp này có thể được áp dụng tùy theo nhu cầu của người dùng, doanh nghiệp và công nghệ tại bất kỳ thời điểm nào.

Ảnh: idesign

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.