Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình IIS 7.5 chạy website ASP.NET 4.0 trở lên . Do IIS mặt định của Windows chỉ chạy website nền 3.5 trở xuống thôi , web nền 4.0 thì lại không chạy được vì vậy bài này sẽ giúp bạn xử lý được vấn đề đó.

Ở đây mình hướng dẫn cấu hình cho website đã có database nhé

Đầu tiên : Khởi động SQL Server theo định dạng Windows Authentication Mode

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

 

Sau đó chọn máy chủ và chọn Properties

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Bước tiếp theo ở cửa số mới hiện ra chọn Security ở màn hình trái và chọn SQL Server and Windows Authentication mode -> OK (theo hình sau)

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Tiếp theo các bạn chọn mục Security ở mục trái -> Logins -> sa -> Properties

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Đặt password ở hai mục Password và Confim password ở đây mình đặt 123 để dễ nhớ ghi vào tập tin webconfig sau này.
Tiếp đến chọn mục Status và check chọn Enabled ở Login

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Sau đó ra ngoài chọn lại máy cháy và Restart

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Tiếp đến là bước cài đặt IIS 7.5 . Vào Control Panel -> Programs and Features -> chọn Turn Windows features on or off -> Check chọn Internet Information Services (hãy để mặt định của Windows chỉ chọn thêm theo hình sau)

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Sau đó hãy khởi động IIS lên nào . Cấu hình như sau chọn Application Pools ->tạo thêm 2 Application Pools là : ASP.NET v4.0 (chọn Integrated) và ASP.NET v4.0 Classic (chọn Classic) tất cả phần .NET Framework chọn v4.0.30319.

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Tắt IIS đi . Sau đó vào Run gõ dòng sau : %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

Khởi động lại IIS chọn ISAPI and CGI Restrictions như hình sau

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Sau đó Allow 2 mục ASP.NET v4.0…

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Và bắt đầu add website của mình vào ở đây mình add website ASP.NET MVC nhé

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Hướng dẫn cấu hình IIS 7.5 chạy Website ASP.NET 4.0 trở lên

Đặt tên web ở Sitename chọn nền website chạy ở Application pool (ở đây nếu là web asp 4.0 hãy chọn ASP.NET v4.0 hoặc ASP.NET v4.0 Classic) Chọn đường dẫn ở Physical path và thay port mặt định đi nha .Run web thôi đi chứ

P/s: ở tập tin webconfig nhớ thêm uid=sa;pwd=123 nhé

Sinh Viên IT

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.