Khi nào nên thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu ?

Thay đổi chiến lược thương hiệu và cách truyền thông để phù hợp với thực tế thị trường là điều cần thiết. Tuy nhiên, khi nào và những lựa chọn nào để thực hiện sự thay đổi đó luôn là những câu hỏi lớn.

Thực tế hay nhận thức?

Hình mẫu thương hiệu là sự tổng hợp của nhiều tính cách. Bằng việc thay đổi một hoặc nhiều tính cách, hình mẫu có thể được biến đổi để phù hợp với chiến lược mới và điều này cần được đặc biệt quan tâm.

Khi nào nên thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu

Đầu tiên, các tính cách của thương hiệu cần phải chân thật với nội tại thương hiệu, vì khách hàng sẽ sớm nhận ra nếu không có sự tương đồng. Cũng giống như một con người, các tính cách thương hiệu cần phải hài hòa với nhau. Để tạo ra được sự khác biệt trên thị trường, thương hiệu cần tạo ra các nét tính cách không trùng lặp với đối thủ, nhất là trong khi thị trường đang dần bị bão hòa. Một hình mẫu thương hiệu không nên có quá nhiều nét tính cách.

Hình mẫu thương hiệu có ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh thương hiệu?

Trong một hệ thống nhận diện thương hiệu, tính cách thương hiệu là tiêu chuẩn cho mọi quyết định sáng tạo liên quan đến các hạng mục nhận diện cốt lõi như: tên thương hiệu, câu định vị, logo, màu sắc và kiểu chữ; cách kết hợp chúng trong in ấn, truyền thông kĩ thuật số và tông giọng khi giao tiếp với khách hàng hay phản hồi một bài viết hoặc viết tiêu đề.

Khi một thương hiệu đã thiết lập một hệ thống nhận diện thì việc thay đổi một nét tính cách thương hiệu nào đó sẽ dẫn đến việc thay đổi hình ảnh thương hiệu. Sự thay đổi trong tính cách càng nhiều đồng nghĩa với sự thay đổi trong hình ảnh càng lớn. Dưới đây là một vài lời khuyên để tạo ra sự phù hợp khi thay đổi nhận diện thương hiệu với những chiến lược và hình mẫu đã được xác định.

Vấn đề nhận thức, không phải vấn đề thẩm mỹ

Chỉ nên thay đổi các yếu tố nhận diện chính như tên thương hiệu, logo và màu sắc khi có sự thay đổi lớn trong hình mẫu thương hiệu. Các yếu tố này đã đi sâu vào tiềm thức khách hàng nên thay đổi chúng sẽ đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc. Ấn tượng này tích cực hay hay tiêu cực phần lớn phụ thuộc vào việc khách hàng nhận định sự thay đổi này như thế nào hơn là về vấn đề thẩm mỹ.

Khi nào nên thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu

Nếu khách hàng nhận định sự thay đổi này theo chiều hướng tích cực, việc thay đổi nhận diện sẽ được coi như một chiều hướng thay đổi đúng. Tuy nhiên, nếu khách hàng đánh giá theo chiều hướng tiêu cực, thì dù các yếu tố thương hiệu được thay đổi khéo léo đến mức nào cũng sẽ bị coi như vô dụng.

Nguồn: Doanh Nhân Online

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.