Sự tin cậy đối với một website có quan trọng?

Sự tin cậy đối với một website rất quan trọng vì rằng những người đến thăm website của bạn có sự tin tưởng và sự tin cậy trong công ty của bạn. Những khách hàng của bạn phải tin cậy bạn. Họ sẽ không mua từ bạn nếu họ không tin bạn.

Chắc chắn rằng những trang web của bạn có một thiết kế chuyên nghiệp: Những trang web của bạn phải trông hoàn hảo. Nếu cần thiết, thuê một người thiết kế web site chuyên nghiệp. Không sử dụng văn bản nhấp nháy, những hoạt cảnh buồn cười hoặc những ngọn cờ hào nhoáng trên trang của bạn. Chắc chắn rằng những tất cả mối liên kết trên website của bạn không sứt mẻ.

Không sử dụng những trang web tự động được tạo ra (door ways). Vài chương trình phần mềm cho phép bạn tự động tạo ra những trang door ways để “tối ưu hóa” cho một từ khóa đặc biệt. Những trang ô cửa này không thu được gì từ những cỗ máy tìm kiếm (đơn giản vì chúng được coi là những Spamming). Hơn nữa, những người tìm kiếm thông tin hầu hết đều muốn tránh xa những trang như vậy. Trong khi những trang ô cửa có thể lôi cuốn tới những chương trình phần mềm, những người tìm kiếm thông tin thường ghét chúng. Những trang ô cửa tự động được tạo ra thường không gây được thiện cảm đối với những người truy cập. Thường, chúng không gồm có điều gì hơn một danh sách của những thuật ngữ. Bạn sẽ không có những kết quả tốt với phương pháp này bằng vì những người tìm kiếm thông sẽ nhanh chóng đóng một trang web như vậy.

Nói cho những người đến thăm website của bạn Bạn là ai: Hãy chắc chắn rằng những khách hàng biết rằng có một con người thực sự đang ngồi đằng sau trang web này. Hãy nêu thông tin tiếp xúc đầy đủ của bạn trên website của bạn và làm cho nó dễ được tìm thấy. Nếu những người đến thăm trang web của bạn không biết một chút nào về người mà họ sẽ mua hàng và làm sao tiếp xúc với bạn, họ sẽ không mua bất cứ thứ gì. Hãy nêu rõ những chính sách hậu mãi của bạn.

Đề nghị dùng thử miễn phí và hoàn trả tiền cho khách nếu không hài lòng: Cách làm hiệu quả nhất mà những công ty sử dụng sự thiết lập đáng tin sẽ đề nghị một sự thử miễn phí và một khoản tiền hoàn trả bảo đảm. Nếu những khách hàng của bạn biết điều gì họ sẽ có, họ sẽ hăng hái hơn với việc mua hàng.

Sử dụng những chứng nhận: Sẽ tốt hơn nhiều nếu những người khác nói những điều đẹp về bạn hơn bạn nói những điều đẹp về chính bạn. Những chứng nhận từ những khách hàng được thỏa mãn sẽ chỉ ra doanh nghiệp của bạn có thể làm một công việc tốt hơn đối thủ của bạn như thế nào khi nó làm thỏa mãn khách hàng.

Trên world wide web, bạn không thể gặp trực tiếp khách hàng của bạn vì vậy bạn phải thiết lập tín nhiệm cho mình.

Sưu Tầm

Sự tin cậy đối với một website rất quan trọng vì rằng những người đến thăm website của bạn có sự tin tưởng và sự tin cậy trong công ty của bạn. Những khách hàng của bạn phải tin cậy bạn. Họ sẽ không mua từ bạn nếu họ không tin bạn.

Chắc chắn rằng những trang web của bạn có một thiết kế chuyên nghiệp: Những trang web của bạn phải trông hoàn hảo. Nếu cần thiết, thuê một người thiết kế web site chuyên nghiệp. Không sử dụng văn bản nhấp nháy, những hoạt cảnh buồn cười hoặc những ngọn cờ hào nhoáng trên trang của bạn. Chắc chắn rằng những tất cả mối liên kết trên website của bạn không sứt mẻ.

Không sử dụng những trang web tự động được tạo ra (door ways). Vài chương trình phần mềm cho phép bạn tự động tạo ra những trang door ways để “tối ưu hóa” cho một từ khóa đặc biệt. Những trang ô cửa này không thu được gì từ những cỗ máy tìm kiếm (đơn giản vì chúng được coi là những Spamming). Hơn nữa, những người tìm kiếm thông tin hầu hết đều muốn tránh xa những trang như vậy. Trong khi những trang ô cửa có thể lôi cuốn tới những chương trình phần mềm, những người tìm kiếm thông tin thường ghét chúng. Những trang ô cửa tự động được tạo ra thường không gây được thiện cảm đối với những người truy cập. Thường, chúng không gồm có điều gì hơn một danh sách của những thuật ngữ. Bạn sẽ không có những kết quả tốt với phương pháp này bằng vì những người tìm kiếm thông sẽ nhanh chóng đóng một trang web như vậy.

Nói cho những người đến thăm website của bạn Bạn là ai: Hãy chắc chắn rằng những khách hàng biết rằng có một con người thực sự đang ngồi đằng sau trang web này. Hãy nêu thông tin tiếp xúc đầy đủ của bạn trên website của bạn và làm cho nó dễ được tìm thấy. Nếu những người đến thăm trang web của bạn không biết một chút nào về người mà họ sẽ mua hàng và làm sao tiếp xúc với bạn, họ sẽ không mua bất cứ thứ gì. Hãy nêu rõ những chính sách hậu mãi của bạn.

Đề nghị dùng thử miễn phí và hoàn trả tiền cho khách nếu không hài lòng: Cách làm hiệu quả nhất mà những công ty sử dụng sự thiết lập đáng tin sẽ đề nghị một sự thử miễn phí và một khoản tiền hoàn trả bảo đảm. Nếu những khách hàng của bạn biết điều gì họ sẽ có, họ sẽ hăng hái hơn với việc mua hàng.

Sử dụng những chứng nhận: Sẽ tốt hơn nhiều nếu những người khác nói những điều đẹp về bạn hơn bạn nói những điều đẹp về chính bạn. Những chứng nhận từ những khách hàng được thỏa mãn sẽ chỉ ra doanh nghiệp của bạn có thể làm một công việc tốt hơn đối thủ của bạn như thế nào khi nó làm thỏa mãn khách hàng.

Trên world wide web, bạn không thể gặp trực tiếp khách hàng của bạn vì vậy bạn phải thiết lập tín nhiệm cho mình.

Sưu Tầm

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.