Alphabet được biết đến như một thương hiệu lớn “nắm trùm” của ngành công nghệ với những công ty con hàng đầu thế giới. Công ty này có