Thương hiệu đôi khi có thể mang lại những cảm xúc nhất định cho con người – những cảm xúc với mối liên hệ “mỏng manh” với bản