Là người đại diện cho cả 1 công ty, tôi cảm thấy tự hào và vẫn luôn tin rằng mình sẽ mang 1 hình ảnh thật đẹp, đủ