Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình IIS 7.5 chạy website ASP.NET 4.0 trở lên . Do IIS mặt định của Windows chỉ