Nếu nền tảng ARM và màn hình cảm ứng là xu hướng công nghệ tương lai, thì tương lai iPad sẽ thay thế những chiếc laptop trong thời