Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Theo web design để mang không khí Giáng Sinh lên những bức ảnh của bạn bằng hiệu ứng tuyết rơi trắng xóa thật dễ dàng.

Bạn tải hình mẫu dùng để thực hành hoặc sử dụng bất kỳ bức ảnh chụp cảnh Giáng Sinh nào mà bạn thích.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 1: Vào menu File > Open, duyệt đến file ảnh muốn tạo hiệu ứng tuyết rơi.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 2: Nhấn chuột phải lên layer Background, chọn Duplicate Layer.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Tại hộp thoại Duplicate Layer vừa xuất hiện, bạn đặt tên cho layer vừa nhân đôi là Canh, nhấn OK.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 3: Đặt con trỏ tại vị trí layer Canh, vào menu Filter > Pixalete > Pointalize.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Tại hộp thoại Pointalize, bạn thiết lập thông số Cell Size bằng 6, nhấn OK.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Thực hiện xong bước 3, bạn thu được kết quả như hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 4: Cũng tại layer Canh, bạn vào menu Image > Adjustment > Threshold.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Tại hộp thoại Threshold, bạn thiết lập thông số Threshold Level bằng 255, nhấn OK.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Thực hiện xong bước 4, bạn thu được kết quả như hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 5: Thiết lập chế độ hòa trộn Screen cho layer Canh, bạn thu được hiệu ứng những hạt tuyết đang rơi nhưng trông vẫn chưa thật lắm.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 6: Vào menu Filter > Blur > Motion Blur để tạo hiệu ứng tuyết rơi theo chiều gió.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Tại hộp thoại Motion Blur, bạn thiết lập thông số Angle bằng -48 độ, Distance bằng 11 pixels. Xong, nhấn OK.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Thực hiện xong bước 6, bạn đã tạo được hiệu ứng tuyết rơi cho ảnh.

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Chúc bạn thành công!

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.