Viết Email Marketing như một nhà truyền giáo

Người viết nội dung Email Marketing hiệu quả cũng như một nhà truyền giáo xuất sắc. Sự đồng nhất giữa 2 công việc đó là gì?

Bậc thầy quảng cáo vĩ đại Victor O.Schwab đã chia sẻ rằng: một nhà quảng cáo, người viết nội dung Email Marketing hiệu quả cũng như một nhà truyền giáo xuất sắc. Vậy sự đồng nhất giữa công việc của một nhà truyền giáo và một người viết nội dung Email Marketing ở đâu ?

1. Thuyết phục

Nội dung Email Marketing của bạn cũng là một nội dung tuyên truyền. Bạn dùng nó để thuyết phục mọi người tiến đến sản phẩm của bạn. Cũng như nhà truyến giáo thuyết phục người dân theo đạo của họ.

Viết Email Marketing như một nhà truyền giáo
Ảnh: ST

2. Gây chú ý

Cả nhà quảng cáo và nhà truyền giáo đều phải làm công việc quan trọng đầu tiên là gây sự chú ý nếu không chẳng ai nghe họ. Nếu Email Marketing của bạn không gây được chú ý ngay từ tiêu đề và những dòng đầu tiên, sẽ chẳng ai đọc email.

3. Truyền tải thông điệp

Một nội dung Email Marketing và một nhà truyền giáo đều phải làm chung một công việc đó là truyền tải thông điệp đến khách hàng, quần chúng của mình. Một đám đông lớn rất nhiều tính cách, sở thích, trình độ, hoàn cảnh khác nhau.

4. Không thể thuyết phục tất cả

Trong đám đông người nhận Email Marketing hay người truyền đạo sẽ có một số người dễ tính, dễ dàng đón nhận thông điệp; một số khách lại rất khó tính, không dễ lay chuyển dù thông điệp hay cỡ nào, một số người nằm giữa hai thái cực này. Có những độc giả sẽ hành động ngay khi đọc email, có những người lưỡng lự. Những người nghe truyền đạo cũng thế.

Viết Email Marketing như một nhà truyền giáo
Ảnh: LinkLeads

5. Không thể hài lòng tất cả

Bạn phải chấp nhận một điều, trong những người nhận Email Marketing của bạn sẽ có những người có thành kiến với thông điệp Marketing bạn truyền tải. Cũng như có người sùng đạo, có người lại ở phe phản đối kịch liệt. Vậy nên đừng ép mình làm hài lòng tất cả các khách hàng mục tiêu. Điều đó là không thể.

6. Không bao giờ đạt hiệu quả 100%

Có những người sẽ quan tâm đến những điều bạn truyền tải trong email ngay lập tức. Một số khách chỉ lướt qua mà thôi. Chắc bạn đã thấy có những người hành động ngay khi nhà truyền đạo diễn thuyến, có những người phải nghe nhiều lần họ mới theo đạo này. Hãy xác định hiệu suất những người hành động và quan tâm thực sự đến nội dung email không bao giờ đạt được 100 %

7. Phải hấp dẫn từ đầu đến cuối

Khi nghe giảng đạo, bất cứ ai cũng có thể bỏ về giữa chừng. Khi đọc Email Marketing có rất nhiều người không đọc hết. Đọc hết hay không là tùy vào cách dẫn dắt trong nội dung của bạn.

ST

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.